آزمون شرکت خدماتی منظومه آبی ساری
جهت تأمين نيروي انسانی مورد نياز در شغل متصدی خدمات عمومی در شهرستان بهشهر(بیمارستان جایگزین(خاتم الانبیاء))
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران
مشاهده آگهی
مشاهده اطلاعات ثبت شده
| نتیجه آزمون مرحله دوم
| ثبت و پیگیری اعتراض
بازیابی کد پیگیری